ស្រោមដៃពិនិត្យ Vinyl

  • ស្រោមដៃពិនិត្យ PVC Vinyl ដែលអាចចោលបាន។

    ស្រោមដៃពិនិត្យ PVC Vinyl ដែលអាចចោលបាន។

    Puncture & Tearing Free - ផ្លាស្ទិចថ្លាក្រាស់ជាងមុន ដើម្បីជៀសវាងការរហែក និងដាល់ ប៉ុន្តែការលាតសន្ធឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពបត់បែននៃម្រាមដៃ។

    របាំងរឹងមាំ - សម្រាប់ផ្ទះបាយ ឬការសម្អាត ស្រោមដៃទាំងនេះផ្តល់នូវរបាំងការពារពីសារធាតុគីមី ក្លិន។ល។

    Perfect Ambidextrous Fit - សមល្អទាំងដៃស្តាំ និងឆ្វេង ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រលំ។